Tietosuojaseloste

Jokerit Hockey Club Oy:n tietosuojaseloste, päivitetty 4.6.2020.

Rekisterinpitäjä

  • Jokerit Hockey Club Oy (Y-tunnus 2525211-6)
  • Areenankuja 1, 00240 Helsinki
  • 0204 1990, jokerit@jokerit.com

Yhteyshenkilö

Rekisterin nimi
Jokerit Hockey Club Oy:n markkinointi-, tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käytetään Jokerit Hockey Club Oy:n ja Jokerit Hockey Club Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, myyntiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin, sekä muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä. Tietoja voidaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen laissa säädetyissä rajoissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilaisuuksien, seminaarien sekä muiden tapahtumien ilmoittautumisten yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi laskutustietoja säilytetään viisi (5) vuotta kirjanpitolain nojalla. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritellyt säilytysajat ovat kuluneet.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita. Rekisteröidyn itsensä syöttämät tiedot saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi sähköposti, puhelinnumero, ammattinimike, osoite, syntymäaika, tapahtumissa allergia/erikoisvaliotiedot. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus. Lisäksi markkinointitoimenpiteiden yhteydessä saatetaan tiedustella sukupuolta, äidinkieltä, tietoja markkinointiluvista ja – kielloista sekä tietoja toivotuista yhteydenpitomuodoista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään Jokerit Hockey Clubin palveluita. Jokerit Hockey Club Oy:n verkkosivuilta yhteydenottolomakkeet, markkinointiarpajaiset, -kilpailut, uutiskirjeen tilauslomakkeet ja Jokerit Hockey Club Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista sekä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä. Asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta. 

Markkinointirekisteriä täydennetään myös ajoittain rekisteriostoilla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jokerit Hockey Club Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Sanoma Media Finland hyödyntää liikennettä mainonnan kohdentamiseen ja analysointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Jokerit Hockey Club Oy:n kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös. mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioijaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. 

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot sekä vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista, täydentämistä ja poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Tarkistuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Uutiskirjeen vastaanottajilla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä hänelle uutiskirjettä. Sähköpostiosoitteen poistaminen uutiskirjeen lähetyslistalta onnistuu klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Evästekäytännöt
Jokerit.com käyttää evästeitä ("cookies") kävijäliikenteen tilastointiin sekä mahdollistamaan palvelun ja erilaisten laajennusten käytön. Eväste on tekstitiedosto joka lähetetään asiakkaan selaimeen. Evästeitä käytetään:

  • kohdennettuun mainontaan
  • mainosverkkojen kautta tulevan liikenteen analysointiin
  • sivuston käytön analysointiin
  • sivuston personointiin
  • sosiaalisen median laajennuksiin

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden tallentuminen selaimen asetuksia muuttamalla. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

Alla näet listan kolmansista osapuolista, joiden avulla keräämme ja käytämme dataa yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Giosg
4 evästettä kerää dataa seuraaviin tarkoituksiin: Erottamaan yksittäisiä käyttäjiä ja mahdollistamaan keskustelun jatkumisen sivun vaihdon tai verkkotunnuksen vaihtumisen yhteydessä. Henkilökohtainen tunnisteen (ID) luominen, joka näkyy ainoastaan loppukäyttäjän selaimessa ja lähetetään varmenteena Giosgille kun liikutaan verkkotunnusten välillä. Näin estetään henkilötietojen väärinkäyttö ja pääsy henkilötietoihin.
Dataa käytetään myös uusien vierailujen määrittämiseen. Eväste luodaan kun javascript kirjasto käynnistyy eikä olemassa olevaa evästettä ole ennalta. Eväste päivittyy joka kerta kun data lähetetään Giosgille. Näitä tietoja käytetään myös datan analysoinnissa.

Google Tag Manager
Mahdollistaa mm. konversioiden seurannan, verkkopalvelun analytiikan keräämisen sekä mainonnan kohdistamisen.

Google remarketing
Mainonnan kohdistaminen mahdollistaa viestinnän sivustolla aikaisemmin vierailleille. Tämä mahdollistaa mainosten strategisen kohdentamisen Googlen palveluissa sekä kumppanisivustoilla. Auttaen kasvattamaan brändin tunnettuutta ja edistäen kaupankäyntiä.

Facebook
Eväste auttaa keräämään Facebook mainonnan synnyttämiä konversioita, optimoimaan mainontaa ja luomaan mainonnan kohderyhmiä.

Adform
Eväste mittaa kävijöitä tai tapahtumia tietyllä verkkosivulla. Eväste kerää dataa kävijämääristä sekä perustietoja (selain, käyttöjärjestelmä ja ruudun koko).

DoubleClick Floodlight Tag
Floodlight on järjestelmä, jota Search Ads 360 ja Campaign Manager käyttävät konversioiden mittaamiseen.

Ticketmaster
Jokereiden liput ja kausikortit myy Ticketmaster. Heidän tietosuojakäytäntönsä voit tarkistaa osoitteesta https://www.ticketmaster.fi/tietosuoja, josta löydät tarkemmin tietoa siitä miten henkilötietojasi käsitellään Ticketmasterilla.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.