Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:N mukainen rekisteriseloste – suoramarkkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Jokerit Hockey Club Oy (y-tunnus 2525211-6)
Käyntiosoite: Areenakuja 1, 00240 Helsinki
Puh. 020 41990

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Laura Pussila
Jokerit Hockey Club Oy
Areenakuja 1, 00240 Helsinki
Puh. 020 41990
Email: laura.pussila[at]jokerit.com

Rekisterin nimi

Jokerit HC:n suoramarkkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Jokerit Hockey Clubin ja Jokerit Hockey Clubin yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suora-markkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19 §.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• nimi 
• postiosoite 
• sähköpostiosoite 
• puhelinnumerot 
• ikä 
• arvo tai ammatti 
• sukupuoli 
• äidinkieli 
• rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot 
• tiedot markkinointiluvista ja -kielloista 
• tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista 
• em. tietojen muutostiedot 
• yksi rekisteröityä koskeva muu

Tunnistetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään Jokerit Hockey Clubin palveluita tai osallistuessaan Jokerit Hockey Clubin markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää, väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Jokerit Hockey Club voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Jokerit Hockey Club Oy
Areenakuja 1, 00240 Helsinki

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Jokerit Hockey Club Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 020 41990; kirjeitse osoitteeseen Jokerit HC Oy / Areenakuja 1, 00240 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen laura.pussila[at]hartwall-areena.com

Official Key Sponsor

Nornickel

KHL Championship Partners Season 2019/2020