Katsojien käyttäytymistä ohjaavat säännöt KHL:ssä

Nämä säännöt on tarkoitettu ohjaamaan katsojien käyttäytymistä kaikkien jääkiekon KHL-sarjan otteluiden aikana.

Katsojien käyttäytymistä ohjaavat säännöt KHL:ssä

1.0 Yleiset ehdot:

1.1 Katsojalla tarkoitetaan henkilöä, joka pääsylipun, kausikortin, kutsun tai muun vastaavan dokumentin perusteella on ottelutapahtuman aikana jäähallissa tai sen tiloissa eikä ota osaa tapahtuman järjestämiseen tai tapahtumaturvallisuuteen.

1.2 Ottelutapahtuman järjestäjä voi joidenkin katsojaryhmien turvallisuuden takaamiseksi asettaa erityisehtoja näiden sisäänpääsylle ottelutapahtumaan. Näistä ehdoista tulee ilmoittaa ennakkoon tarvittaville viranomaisille sekä katsojille ja jäähallin edustajille.

1.3 Sisäänpääsy ottelutapahtumaan edellyttää, että katsoja sitoutuu noudattamaan tässä lueteltuja sääntöjä koko ottelutapahtuman ajan aina oleskellessaan jäähallin tiloissa.

1.4 Sääntöjen noudattamista valvovat ottelutapahtuman järjestävän tahon edustajat sekä tapahtuman turvallisuudesta ja järjestyksestä vastaavien tahojen edustajat.

1.5 Katsojalta, joka ei noudata näitä sääntöjä voidaan evätä pääsy ottelutapahtumaan tai hänet voidaan poistaa jäähallista. Mikäli katsoja joudutaan poistamaan jäähallin tiloista, pääsylipun hintaa ei korvata. Katsoja on aina myös rikosoikeudellisessa vastuussa toiminnastaan urheilutapahtuman aikana.

1.6 Tapahtuman järjestäjällä on oikeus ottelutapahtuman aikana suorittaa tapahtuma-alueella videovalvontaa ja valokuvata. Tallenteita voidaan tarvittaessa käyttää rikosoikeudellisen vastuun todentamiseen.

1.7 Näiden sääntöjen rikkominen saattaa johtaa sisäänpääsyn epäämiseen muista KHL- otteluista.

2.0 Katsojalla on oikeus:

2.1 Pääsylipun, kausikortin, kutsun tai muun vastaavan dokumentin perusteella päästä ennen jääkiekko-ottelun alkua ja sen aikana jäähalliin sisään. Ottelutapahtuman järjestävä taho, jäähallin edustajat ja turvallisuudesta vastaava taho määrittelevät yhteistyössä, milloin sisäänkäynti tapahtumaan alkaa. Jäähallin edustajat määrittelevät, kuinka monta kertaa pääsylippu, kausikortti, kutsu tai muu vastaava dokumentti oikeuttaa pääsemään sisään jäähalliin ottelutapahtuman aikana.

2.2 Käyttää kaikkia tapahtuman järjestävän tahon ja jäähallin tarjoamia palveluita.

2.3 Tuoda jäähallin tiloihin ja käyttää:

 • tupakkatuotteita ja -sytyttimiä edellyttäen, että niitä käytetään ainoastaan tupakointiin varatuilla alueilla.
 • joukkueiden virallisia fanituotteita

2.4 Kannattajaryhmien jäsenet voivat joukkueen kannatustarkoituksessa tuoda jäähalliin

seuraavia esineitä, mikäli kannattajaryhmän jäsenten joukosta on tätä varten nimetty vastuuhenkilö:

 • avopohjaisia yksikalvoisia rumpuja, joiden halkaisija on enintään 60cm ja korkeus enintään 40cm, sekä säännönmukaisia rumpukapuloita
 • bannereita, jotka voidaan ripustaa katsomoon niin, että ne eivät häiritse ottelun seuraamista muiden katsojien osalta. Bannereiden sijoittelun määrittelee ottelutapahtuman järjestävän seuran turvallisuudesta vastaava henkilö yhdessä jäähallin edustajien sekä asianomaisten viranomaisten kanssa.
 • onttovartisia lippuja, joiden varren enimmäismitta on 1,5m. Lippujen tulee olla todistettavasti valmistettu paloturvallisesta materiaalista. Näiden lippujen käyttö on sallittu koti- ja vierasjoukkueiden fanikatsomoissa. Lippujen kuvien tulee olla suunnattu ainoastaan oman joukkueen kannattamiseen. Liput eivät saa sisältää loukkaavia tai provosoivia sanoja, ilmauksia, symboleita ja kuvia.
 • muita joukkueen kannattamiseen tarkoitettuja esineitä. Muiden joukkueen kannattamiseen tarkoitettujen esineiden tuominen halliin voidaan sallia tapahtuman järjestävän tahon, jäähallin edustajien ja viranomaisten yhteisellä päätöksellä.

Mikäli nämä esineet sisältävät sanoja tai ilmauksia jonkin KHL-joukkueen maan virallisella kielellä tai Venäjän Federaation tasavaltojen kielillä, on niistä tarvittaessa oltava saatavilla KHL-seuran vahvistama käännös. Mikäli nämä esineet sisältävät sanoja tai ilmauksia jollakin muulla kielellä, on niistä tarvittaessa oltava saatavilla notaarin vahvistama käännös. Mikäli nämä esineet sisältävät lyhenteitä tai numeroita on niiden merkityksestä tarvittaessa pystyttävä antamaan kirjallinen selvitys.

Henkilöt, joilla on hallussaan edellä mainittuja esineitä, ovat velvollisia tarvittaessa hyväksyttämään ne ottelutapahtuman järjestävän tahon edustajilla tai jäähallin edustajilla 1,5 tuntia ennen ottelun alkua.

Mikäli näitä sääntöjä rikotaan, edellä mainittujen esineiden tuominen ottelutapahtumaan saatetaan kieltää.

2.5 Ottaa ilman akkreditointia videota ja valokuvia ottelutapahtumassa (mikäli ottelutapahtuman järjestäjä ei ole tätä erikseen kieltänyt ja ilmoittanut siitä pääsylipussa, kausikortissa tai kutsussa).

3.0 Katsoja on velvollinen:

3.1 Esittämään kulunvalvonnasta vastaaville henkilöille pääsylipun, kausikortin, kutsun tai muun ottelutapahtumaan sisäänpääsyyn oikeuttavan dokumentin sekä parkkiluvan sellaista vaativalle alueelle ajettaessa.

3.2 Käymään tarvittaessa läpi turvatarkastuksen, jotta ottelutapahtuman turvallisuus voidaan taata ja kiellettyjen esineiden vieminen jäähalliin estää.

3.3 Käyttämään ottelun seuraamiseen pääsylipun, kausikortin tai kutsun määrittelemää paikkaa jäähallissa.

3.4 Tottelemaan ottelutapahtuman järjestävän tahon edustajien, jäähallin edustajien ja viranomaisten lain mukaisia käskyjä, sekä pitämään yllä yleistä järjestystä ja noudattamaan hyvän käytöksen normeja.

3.5 Ilmoittamaan viipymättä jäähallin edustajille ja/tai turvallisuudesta vastaavan tahon edustajille, mikäli katsoja havaitsee epäilyttävän esineen, savua, tulta, rikollista toimintaa tai muita turvallisuusuhkia.

3.6 Kohtelemaan jäähallin omaisuutta huolella ja pitämään yllä yleistä siisteyttä

3.7 Korvaamaan toiselle henkilölle tai tämän omaisuudelle tapahtuneen vahingon lain määräämällä tavalla. Korvaamaan juridisen henkilön (mukaan lukien ottelutapahtuman järjestäjän) omaisuudelle aiheutuneen vahingon lain määräämällä tavalla.

4.0 Katsoja ei saa:

4.1 Oleskella jäähallin tiloissa päihtyneenä, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

4.2 Tuoda jäähallin tiloihin ja käyttää:

 • omia alkoholijuomia
 • minkäänlaisia aseita
 • soihtuja
 • savupommeja
 • ilotulitteita
 • hätäraketteja
 • sähikäisiä
 • pyrotekniikkaa
 • muita esineitä tai valmisteita (mukaan lukien omatekoisia), joiden käyttö voi johtaa savun muodostumiseen tai tulen syttymiseen tai muuhun epätoivottuun seuraukseen
 • esineitä (myös omatekoisia), jotka on tarkoitettu jonkin materiaalin tai aineen
 • levittämiseen (konfettipommeja jne.)
 • helposti syttyviä aineita tai esineitä
 • värjääviä tai syövyttäviä aineita
 • huumausaineita
 • radioaktiivisia aineita
 • hermo- tai kyynelkaasuja
 • laser-osoittimia
 • muita esineitä, joita voidaan käyttää vahingoittamistarkoituksessa
 • tölkkejä tai lasi- tai muoviastioita tai -pulloja
 • suurikokoisia esineitä, jotka saattavat häiritä muita katsojia tai tapahtuman normaalia läpiviemistä
 • ääntä voimistavia välineitä
 • minkään kokoisia tai mistään aineesta valmistettuja putkia tai torvia
 • mistään materiaalista valmistettuja räikkiä
 • radiopuhelimia

4.3 Tupakoida alueella, jossa tupakointi on järjestäjän ja/tai jäähallin edustajien toimesta kielletty

4.4 Sytyttää tulta

4.5 Heittää esineitä katsomoihin tai jäälle ja sen ympäröivälle alueelle. Heittää esineillä tarkoituksellisesti toisia katsojia, pelaajia, valmentajia, tuomareita, seurojen edustajia, jäähallin edustajia, tapahtuman turvallisuudesta vastaavan tahon edustajia tai ottelutapahtuman järjestävän tahon edustajia.

4.6 Käyttää näkyvästi rasistisia merkkejä tai symboleja.

4.7 Käyttää rasistisia ilmauksia tai eleitä.

4.8 Käyttää loukkaavia ilmauksia tai eleitä.

4.9 Käyttää fanituotteita, bannereita, kannatuslauluja, kannatushuutoja tai eleitä, jotka voivat herättää sosiaalista, uskonnollista, valtioiden välistä, kansanryhmään kohdistuvaa tai rotuvihaa ja/tai jännitteitä.

4.10 Peittää kasvojaan vaatetuksella tai muilla keinoin

4.11 Rikkoa yleisesti hyväksyttyjä moraali- ja käyttäytymissääntöjä siveellisyyttä loukkaavalla pukeutumisella.

4.12 Käyttäytyä uhkaavasti muita katsojia tai ottelutapahtuman osanottajia kohtaan, uhata omaa tai toisen henkeä tai muulla tavoin aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille.

4.13 Mennä jäähallissa alueille, joihin katsojilla ei ole pääsyä (pelikenttä ja siihen kuuluvat alueet, pukuhuoneet, median tilat jne.).

4.14 Oleskella ottelun aikana katsomon portailla, estää ottelutapahtumaan osallistuvien tai muiden katsojien liikkuminen, seistä istuimella, hyppiä tai imitoida lainvastaista toimintaa katsomossa. Kiivetä aitojen, kaiteiden, valaisinten tai tukirakenteiden päälle. Vahingoittaa jäähallin tai muiden katsojien omaisuutta.

4.15 Tuoda tapahtumaan eläimiä

4.16 Toteuttaa poliittisia mielenilmauksia

4.17 Käydä kauppaa tai muilla keinoin levittää materiaalia, jossa on mainos-, poliittista, uskonnollista tai rasistista sisältöä (mukaan lukien kyltit, esitteet ja vihkoset).

4.18 Käydä mustan pörssin kauppaa tapahtuman pääsylipuilla

Official Key Sponsor

Nornickel

KHL Championship Partners Season 2019/2020