Jokereiden ja Amanda Harkimon pahoittelut Dinamo Minskin faneille, seurajohdolle ja työntekijöille

Ennen keskiviikon Jokereiden ja Dinamo Minskin välistä ottelua soi Hartwall Arenassa Valko-Venäjän kansallishymnin paikalla väärä hymni. Jokerit ja seuran DJ Amanda Harkimo ovat tapahtuneesta syvästi pahoillaan. Alla Harkimon kertomana tapahtumien kulku.

Pahoittelut Dinamo Minskin faneille, seurajohdolle ja työntekijöille

Haluan esittää vilpittömät pahoitteluni, että soitin väärän hymnin ennen eilistä ottelua Dinamo Minskiä vastaan. Kyseessä oli täysin oma huolimattomuusvirheeni. 

Pelaamme enimmäkseen venäläisjoukkueita vastaan ja olin tälläkin kertaa valmistautunut soittamaan heidän kansallishymninsä. Tajusin, että pelaamme valkovenäläistä joukkuetta vastaan vasta siinä vaiheessa, kun kuuluttaja pyysi yleisöä nousemaan kansallishymnien ajaksi. Tässä kohtaa menin paniikkiin ja etsin tietokoneeltani hymniä sanoilla ”BEL, Valko-Venäjä”, mutta en saanut tuloksia. Kirjoitin perään ”anthem” ja viimeisenä ”Belarus”. Tässä vaiheessa hallissa oli ollut hiljaista jo pidemmän aikaa ja soitin lopulta hymnin, joka oli ainoana tarjolla hakukentässäni. 

Olen soittanut Valko-Venäjän kansallishymnin monta kertaa, mutta nyt en löytänyt sitä, enkä voi ymmärtää, miksi näin kävi. Soitin väärän hymnin ja olen virheestäni todella pahoillani. Oikea hymni oli soittolistallani koko ajan nenäni edessä nimellä ”BLR”. Menin paniikkiin ja tein virheen.

Tein ison virheen ja sen ajoitus oli todella huono. Jokereiden organisaatiolla tai kenelläkään muulla ei ollut osuutta asiassa. Olen todella pahoillani enkä koskaan tarkoituksellisesti osoittaisi epäkunnioitusta kansallishymniä tai maata kohtaan tai sekoittaisi politiikkaa ja urheilua keskenään.

Minä tein tämän virheen, ei kukaan muu. Ja sitä tämä aidosti oli – virhe. Pyydän anteeksi Dinamo Minskin kannattajilta, heidän pelaajiltaan ja henkilökunnaltaan. Tarkoitukseni ei missään nimessä ollut osoittaa epäkunnioitusta teitä kohtaan. Pyydän kaikilta anteeksi. Olen todella pahoillani.

Amanda Harkimo
Jokereiden DJ

---

An appeal to the fans, management and employees of Dinamo Minsk

My sincerest apologies for playing the wrong anthem before yesterday's game vs. Dinamo Minsk. 

It truly had nothing to do with anything else than the lack of my attention. 

Because we mostly play against Russian teams, I was prepared to play their anthem.  I only realised we were playing a team from Belarus when the announcer asked the crowd to stand up before the national anthems. At this point I panicked and searched for "BEL, Valko-Venäjä" on my computer and got nothing. Then "anthem" and last "Belarus".

At that point it had been quiet for a very long time at the arena and the anthem I played was the only song offered. I have played the national anthem of Belarus many times but now I just couldn't find it and I can't understand why. I played a wrong anthem and I am very sorry about this mistake. The right anthem was on my playlist all the time in front of me named "BLR", I just panicked and messed up.

I made a huge mistake and the timing for it was very bad. Jokerit nor anyone else had anything to do with it. I’m very sorry and would never disrespect any national anthem, nation nor mix politics with sports on purpose.

I made this mistake, no one else. And truly it was a mistake. I apologise to all the fans of Dinamo Minsk, all the players and staff. I truly didn’t want to disrespect any of you. I apologise to everyone. I’m so sorry.

Amanda Harkimo
Jokerit DJ

---

Обращение к болельщикам, руководству и сотрудником минского "Динамо"

Я приношу свои искренние извинения за исполнение неверного гимна перед началом вчерашнего матча с участием команды  "Динамо" (Минск).

Это абсолютно не было связано ни с чем иным, кроме как с отсутствием моего внимания. Поскольку нашими соперниками, в основном, являются российские команды, я была готова исполнить гимн Российской Федерации. Я осознала, что мы играем с командой из Беларуси только в тот момент, когда диктор попросил зрителей встать перед исполнением национальных гимнов Беларуси и Финляндии. В этот момент я запаниковала и стала искать на компьютере "BEL, Valko-Venäjä" и ничего не нашла. Потом слова "anthem" и в конце "Belarus".

К этому моменту на арене уже очень долго было тихо и гимн, который я исполнила, был единственным вариантом, который я смогла найти. Я исполняла гимн Беларуси много раз, но в тот момент я просто не смогла его найти и не могу понять почему. Я исполнила неверный гимн и очень сожалею об этой ошибке. Правильный гимн был в моем плейлисте все время передо мной под названием "BLR", я просто запаниковала и все испортила. 

Я совершила огромную ошибку, и время для нее было очень неудачным. Ни "Йокерит", ни кто-либо другой не имеют к этому никакого отношения. Я очень сожалею и никогда бы не стала проявлять неуважение ни к какому-либо национальному гимну, ни к какой-либо нации или специально смешивать политику со спортом.

Я совершила эту ошибку и никто другой. И это действительно была ошибка. 

Я прошу прощения у всех болельщиков минского "Динамо", у всех игроков, руководства и персонала. Я действительно не хотела проявить неуважение к кому-либо из вас. 

Я прошу прощения у всех. 

Мне очень жаль. 

Аманда Харкимо
Jokerit DJ